Trang trí nội thất
Với những công trình cần được trang trí nội thất, K.I.M đưa ra định hướng thay đổi cách sắp xếp nội thất, màu sơn và những yếu tố khác để tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh cho công trình trong thời gian ngắn.
Chi tiết dịch vụ
  • • Khảo sát công trình
  • • Đưa ra ý tưởng tổng thể
  • • Sắp đặt vị trí nội thất trên bản vẽ 2D
  • • Tư vấn lựa chọn nội thất
  • • Sắp xếp đồ nội thất và đồ trang trí tại công trình
  • • Cung cấp nội thất
  • • Trang trí đồ décor

jjgf