Nhà là tất cả
Mỗi căn nhà mà K.I.M thiết kế, họ đều đặt cả tâm hồn và trái tim của mình vào đó. Biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật khác biệt, đa dạng.