Cảm hứng cho tôi có nhiều ý tưởng
Không gian được thiết kế bởi K.I.M đã truyền cảm hứng cho tôi có nhiều ý tưởng tạo ra những giá trị nghệ thuật. Rất tuyệt vời!